Kestävä kehitys

Ota yhteyttä ›

Autopalsta on ylpeästi osa Autocirc-konsernia

Autocircin tavoitteena on rakentaa autoteollisuuden jälkimarkkinayritys, joka keskittyy täydellä sydämellä kierrätykseen ja uusiokäyttämiseen.

Autocircin toimintaa ohjaava ajatus on halu luoda yhdessä itsenäisten toimijoiden kanssa asiantuntijayritysten verkosto, joka keskittyy jälkimarkkinoiden eri osa-alueisiin. Tällä tavalla työskentelemällä on mahdollista kasvattaa niin kierrätettävien korjausosien osuutta, uusiokäyttömateriaalien hyödyntämisen olosuhteita kuin puhtaiden uusioraaka-aineiden uudelleen käyttöönottoa. Tulevaisuuden tavoitteenamme on yhdessä muiden toimijoiden kanssa minimoida materiaalihukka sekä tuottaa vakaa tarjonta kestäville varaosille. 

Autopalstalla on tärkeä osuus tässä kiertoliiketoimintamallissa, sillä kierrätyskelpoiset osat ja materiaalit kulkevat yrityksen kautta ketjussa eteenpäin. Kun Autopalstalle tuodaan vanhentuneita ja toimimattomia ajoneuvoja, meidän tehtävämme on varmistaa, että hyödynnämme ja toimitamme uudelleen markkinoille osat, joita voidaan vielä käyttää. Samalla meillä on myös mahdollisuus kerätä ne komponentit, joita voidaan hyödyntää uudella tavalla korjauksen jälkeen.

Autopalsta on lisäksi mukana luomassa parhaita edellytyksiä kierrätysmateriaalien tehokkaalle uusiokäytölle – meidän kauttamme toiminnalliset, käyttökelpoiset osat tuodaan uudelleen markkinoille tulevaisuuden kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. 

Tämän me teemme ympäristön kannalta vastuullisimmalla, turvallisimmalla sekä laadukkaimmalla tavalla.

Me purkamisen ja kierrätyksen parissa työskentelevät olemme ylpeitä voidessamme edistää kiertotaloutta ja kestävää yhteiskuntaa. Käytetyn osan hyödyntäminen vaatii meiltä 100 % vähemmän energiankulutusta ja raaka-aineita kuin uuden osan ostaminen.

Autopalstan ympäristöpolitiikka

Me Autopalstalla

  • seuraamme ympäristö- ja turvallisuuslainsäädännön muutoksia ja kehitystä. Toimimme lakien, asetusten ja lupaehtojen mukaisesti sekä noudatamme muita toimintaamme koskevia sitoumuksia.
  • huolehdimme henkilöstömme opastamisesta ja kouluttamisesta niin, että jokaisessa toiminnossa huomioidaan ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat.
  • kerromme henkilöstöllemme ympäristöasioista ja niiden kehittymisestä. Viranomaisille, yhteistyökumppaneillemme ja muille sidosryhmille kerromme avoimesti toiminnastamme ja siihen liittyvistä ympäristövaikutuksista.
  • pidämme ympäristötyötä toimintamme kannalta tärkeänä ja vaativana painopistealueena. Koemme, että toimintaamme kohdistuvat ympäristövaatimukset tulevat yhä kiristymään tulevaisuudessa.

Kierrätys on hyvä tapa vähentää rajallisten luonnonvarojen kulutusta. Autojen kierrätys on helpottunut tuotekehityksen järkevän suunnittelun myötä, ja sitä on sovellettu sekä auton käyttöiän alku- että loppuvaiheessa.

Tulevaisuudessa lähes kaikki materiaalit uusissa autoissa voidaan kierrättää. Lopulta kaikkien ajoneuvojen käyttöikä päättyy. Kun se aika koittaa, tavoitteena on kierrättää tai palauttaa ympäristöön kaikki materiaalit ja komponentit ilman haitallista jätettä tai energiahukkaa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää ›
Soita